Bedrijfsverzamelgebouw

Het bedrijfsverzamelgebouw werd ontworpen als uitbreiding van het bedrijventerrein. Het gebouw krijgt een voorbeeldfunctie en wordt het symbool en kloppend hart van het bedrijventerrein.
Het is een voorbeeld wat betreft architecturale kwaliteit, functionaliteit, flexibiliteit, aanpasbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, comfort, ruimte- en materiaalgebruik. Kortom: duurzaamheid.

Kooploodsen (478m²)

De loodsen zijn 7 meter hoog, voorzien van sectionaalpoorten van 4 meter hoog en genieten van veel invallend daglicht dankzij de lichtstraten en grote raampartijen. Zij voldoen tevens aan alle nieuwe voorschriften inzake veiligheid en brandpreventie.
Bedrijven krijgen ook de kans om 1 tot 2 parkeerplaatsen per loods te huren in de ondergrondse parking.

De loodsen worden verkocht voor de prijs van:

385.860 € (driehonderdvijfentachtig duizend achthonderdzestig euro), zijnde : 
  • 77.550 € (zevenenzeventig duizend vijfhonderdenvijftig euro voor de grondprijs inclusief basisinfrastructuurkosten (517 m² à 150 €/m²) 
  • 308.310 € (driehonderdenacht duizend driehonderd en tien euro voor de constructies (478m² à 645 €/m² loods) 
Aan de kopers wordt de optie gelaten een verdiepingsvloer te laten inbouwen, dit over de oppervlakte van 121m² langs de kant Herenweg. De kostprijs hiervoor is te bepalen.  Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Huurloodsen (190m² tot 263m²)

De commerciële huurprijs bedraagt 3,50 €/m²/maand (3,75 €/m²/maand voor de mezzanineloods).

Evenwel bekomen starters gedurende maximum 3 jaar een huurvoordeel van 1 €/m²/maand zodat de huurprijs schommelt van 475 €/maand tot 657,5€/maand. Voor de mezzanineloods is de startersprijs gesteld op 2,75 €/m²/maand.
Ook de grondlasten zijn gedurende 3 jaar ten laste van AGSO Knokke-Heist.

Na deze 3 jaar betalen starters de volledige grondlast en huurprijs en worden zij ook aangemoedigd om naar een definitieve vestiging uit te kijken zodat nieuwe starters een kans krijgen.
  


In 1980 werd de eerste fase van bedrijventerrein 't Walletje ontwikkeld met een oppervlakte van circa 28 hectaren, maar al vlug bleek dat dit veel te weinig was. Vandaar een tweede fase in 1995 met een uitbreiding van een kleine 10 hectaren. De vraag naar uitbreiding was nog steeds groot en daarom volgde er in 2010 nog een  uitbreiding derde fase van iets meer dan 5 hectaren.
 
Op de derde fase is er ook een bedrijfsverzamelgebouw die huisvesting biedt aan 12 bedrijven die hun activiteiten richten op Knokke-Heist.
Daarnaast bevindt zich ook het bedrijvencentrum. Dit kantorencomplex bestaat uit 5 verdiepingen. Het kantoor huisvest op de eerste verdieping de administratie van AGSO, de twee volgende vloeren worden als een bedrijvencentrum ingericht en de bovenste twee worden verkocht.
De vergaderzalen op het gelijkvloers worden ook extern en na de kantooruren verhuurd.